Zaginęły w mrokach dziejów różne nazwiska, lecz pozostała sztuka czyniąca ciało posłuszne duchowi

Wejście